Radunanza cumünala dals 28 gün 2018
Publicaziun da la documainta da relevanza ed importanza

Bannida e missivas

Tractanda 2
Approvaziun dal rendaquint finanzial dal Cumün da Zernez per l'on da gestiun 2017 (bilantsch, quint da success e quint d'investiziuns)

Tractanda 3
Preparaziun e deliberaziun d'üna revisiun da la planisaziun locala - fracziun Zernez - müdamaint da zonas d'üna zona per indrizs publics (ZöA) in üna zona per fabricats ed indrizs publics (ZöBA) - Cumün da Zernez - proget chasa da scoula

Tractanda 4
Approvaziun d'ün credit supplementar per la sanaziun da la via da Pülschezza ill'otezza da 117'400 chf

Tractanda 5
Approvaziun d'ün credit supplementar per la realisaziun dal proget dal plan da drenascha GEP (Genereller Entwässerungsplan) per la fracziun da Lavin ill'import da 54'900 chf

Tractanda 6
Approvaziun d'ün credit supplementar per l'acquist da veiculs nouvs per la secziun da las Gestiuns Tecnicas ill'import da 7'600 chf

Tractanda 7
7.1 Infuormaziuns sur da rendaquints finals da credits approvats
Ils detagls pon gnir retrats dal documaint da la bannida