Susch

In memoria d'Oscar Bulfoni
Oscar Bulfoni (1923-2007) vaiva cumanzà insembel cun Duri Gaudenz (1929-2024) dürant ils ons 2000-2002 ad elavurar üna charta culs noms rurals da l'anteriur cumün da Susch, uossa fracziun dal cumün da Zernez. In memoria a seis bap ha Daniel Bulfoni cuntinuà cun quista lavur i'ls ons 2021-2024 cun sustegn da Matias Müller e Jon Poo Werro. La glista oriunda dals noms ha pudü gnir cumplettada eir sün fundamainta dal "Rhätisches Namenbuch" (RN). Pro indicaziuns e scripziuns intschertas esa lura eir gnü fat adöver da quist cudesch da noms. La preparaziun digitala da las datas, l'elavuraziun tecnica da la charta e sia preschantaziun ha chürà il Parc Naziunal (Tamara Estermann, Moritz Breitenmoser, Christine Rösch), la charta ha miss a disposiziun la Swisstopo e la finanziaziun da quista publicaziun ha surtut il cumün da Zernez. Ils auturs ingrazchan cordialmaing a las persunas manzunadas ed a las instituziuns, impustüt eir a la cumischiun da nomenclatura dal Grischun cul president Armin Oswald, sco eir al cumün da Zernez per lur predschà sustegn.


Stampa: Gammeter, San Murezzan
Fotografia: Foto Taisch, Scuol
Bibliografia: Andrea Schorta, Rhätisches Namenbuch, Band II, Etymologien,
2. Auflage, Francke Verlag Berna, 1985
Chartas da basa: Uffizi federal da topografia swisstopo

Susch, mai 2024

charta noms rurals Susch (PDF)

glista dals noms (PDF)

Lavin

In memoria da Jachen Saluz

Grazcha a lur cugnuschentschas ed in basa al "Rätisches Namenbuch" (RN) han Jachen (1931-2020) e Silvia Saluz miss insembel quista survista dals noms rurals, forestals ed alpins da la fracziun Lavin, cumün da Zernez. Lur survista han els cumplettà cun indicaziuns da chartas plü veglias e cun üna skizza da noms da prada, cha Otto Friederich Bonifazi (1916-2000) vaiva preparà e cha seis figl Enrico Bonifazi ha miss a disposiziun. Il geolog dr. Konrad Zehnder e Curdin Bonifazi han cumplettà la survista dals noms rurals da lavin cun las idicaziuns davart ils anteriurs auals da sauaziun. Là, ingio chi daiva indicaziuns o scripziuns intschertas, s'han ils auturs basads sül "Rätisches Namenbuch" o sülla denominaziun da las chartas consultadas.

La preparaziun digitala da las datas, l'elavuraziun tecnica da la charta e sia preschantaziun ha chürà il Parc Naziunal Svizzer (Nina Brunner), la charta ha miss a disposiziun la Swisstopo e la finanziaziun da quista publicaziun ha surtut il cumün da Zernez. lls auturs ingrazchan cordialmaing a las persunas ed a las instituziuns manzunadas per lur bun sustegn sco eir a dr. Andri Bisaz per avair dat il stumpel e güda da metter fin a la lavur.

Stampa: Gammeter, San Murezzan
Fotografias: Parc Naziunal Svizzer (Macun); Steivan Schlegel (Lavin)
Bibliografia: Andrea Schorta, Rätisches Namenbuch, Band II, Etymologien, 2 Auflage, Francke Verlag Berna, 1985 
Chartas da basa: Uffizi federal da topografia swisstopo

Lavin, december 2021

charta noms rurals Lavin (PDF)

Zernez

Dal 2005 han Duosch Regi, Jachen Curdin Toutsch e Peider Guidon edi il cudesch "Noms rurals da Zernez",
ISBN 3-9521454-3-2.
Pro quel cudesch tocca eir pro üna charta da geografia da tuot la fracziun da Zernez. Tala es gnüda elavurada quella vouta dal Parc Naziunal Svizzer (PNS) e serva, insembel cul cudesch, a localisar ils noms rurals cul nomer da referimaint.
Causa chi s'ha decis da prümavaira 2024 da publichar las chartas culs noms rurals da las fracziuns da Lavin e da Susch eir sün la pagina d'internet dal Cumün da Zernez, mancaiva uossa be plü la charta culs noms rurals da la fracziun da Zernez. Our da quel motiv s'ha incumbenzà al PNS d'elavurar eir per la fracziun da Zernez üna charta chi cuntegna la legenda culs noms rurals e "co chi's disch" per rivar in quel lö.
Al PNS pertocca ün grond ingrazchamaint per lur lavur ch'els han fat a favur da la digitalisaziun da la charta dals noms rurals da Zernez.

charta noms rurals Zernez (PDF)