Direcziun

La direcziun es pustüt respunsabla pels affars da minchadi. Ella s'occupa in ca. 25 sezzüdas per on cun passa 500 tractandas culs affars operativs.

Criteris

 • respunsabiltà operativa dals affars da minchadin
 • direcziun finanziala a man dal preventiv e dal quint da guadogn e perdita
 • gremi chi cussaglia e prepara per la suprastanza cumünala
 • gremi directiv dal cumün

 Commembers

 • Emil Müller, parsura, sco president cumünal
  T. +41 81 851 44 40
  N. +41 78 740 29 33
 • Corsin Scandella, commember, sco manader da l'administraziun
  T. +41 81 851 44 41
  N. +41 79 468 10 00
 • Erich Sulser, commember, sco manader da finanzas ed impostas
  T. +41 81 851 44 51
 • Fadri Guler, commember, sco manader da las gestiuns tecnicas
  T. +41 81 851 44 21
  N. +41 79 619 53 79

 • Jon Candrian, commember, sco manader da scoula
  T. +41 81 851 44 61