Administraziun cumünala generala

Ill'administraziun cumünala generala sun fich blers servezzans, chi stan a disposiziun a l'abitanta ed a l'abitant.

Las incumbenzas principalas sun

 • Manar il register d'abitants (controlla d'abitants)
 • Manar l'uffizi cumünal da l'AVS da l'AVS chantunala Grischuna (nr. 18)
 • Manar l'uffizi da lavur
 • Manar la chascha
 • Fanestrigl da tuot l'administraziun cumünala e post d'infuormaziun general
  . Flexi-GA
  . Taxa per l'adöver da vias
  . Abunnamaints pel glatsch artificial
  . Permiss per ustria da festa
  . Vendita da cudeschs, binderas da cumün e.u.i.
 • Far attestats (reputaziun) e documaints sün basa dal register d'abitants (conferma da domicil, attest per indigens e.u.i.)
 • Manar il register da votumaziun
 • Elavurar dumondas d'initiativa e da referendums
 • Execuziun da l'obligatori da chascha d'amalats
 • Manar il register da chans
 • Manar il büro da chat
 • Entrada da la posta
 • Post per dumondas per fittar l'infrastructura cumünala (aula e.u.i.)
 • Post per dumondas d'integraziun
 • Manar l'archiv

Cumün da Zernez
Center cumünal
Urtatsch 147A
CH-7530 Zernez

T. +41 81 851 44 44
E. zernez@zernez.ch