Uffizi da stadi civil Engiadina Bassa / Val Müstair

Las incumbenzas da l'uffizi da stadi civil pel Cumün da Zernez vegnan evasas da l'uffizi da stadi civil Engiadina Bassa / Val Müstair. Copulaziuns a Zernez sun tenor cunvegna amo adüna pussiblas. Respunsabel impiegà da l'uffizi da stadi civil es Janine Koning.

L'uffizi da stadi civil es tanter oter respunsabel per emetter attests da vaschinadi, attests d'ierta ed oters dcumaints, chi stan in connex culs register da stadi civil. L'uffizi da stadi civil emetta attests da mort.

Uffizi da stadi civil Engiadina Bassa / Val Müstair
Chasa Du Parc
CH-7550 Scuol
T. +41 81 861 00 08
F. +41 81 861 00 38
E. stadicivil@ebvm.ch
E. zivilstandsamt@ebvm.ch
Homepage

Persunal