Bogn da famiglia

Pitschen,ma agreabel. Sia grondezza muossa il Bogn da Famiglia Zernez aint il pitschen: amiaivel il bivgnaint, survisibel la sporta, simpatic il predsch. Quia vegnan ils pitschens aint illa part dad uffants, tant sco ils gronds sportists, chi noudan crawl aint il batschigl da 25 meters sün lur cuosts. Quels chi giodan piglian però la via directa aint il bogn liber cul chanal curraint, giaschaditschs da massascha, duscha da squitsch e's remettan da stà e d'inviern pro temperaturas agreablas da 34 grads dad ün di illa natüra.

___

Novitads

Il Bogn da famiglia Zernez resta pel mumaint serrà.

___

Masüras causa COVID-19

 • Pro batschigl restricziun da giasts. 5m2 per persuna
 • Dadour ils batschilg vala la regla da distanza dad 1.5m
 • Il temp da nodar po gnir limità sün 2 uras
 • Dar giò las datas da contact
 • Per douvrar la pista da nodar esa da reservar

Predschs d'entrada

Entradas singulas

 • Creschüts (a partir da 16 ons): CHF 9.-
 • Uffants (6 fin 15 ons): CHF 5.-
 • Uffants fin 5 ons aintran gratuit

Abunamaints da 10 voutas

 • Creschüts: CHF 72.- 
 • Uffants: CHF 40.-
 • Ils abunamaints da 10 voutas valan 5 ons a partir da la data da cumpra

Cartas annualas

 • Creschüts: CHF 180.-
 • Uffants: CHF 140.-
 • Uffants indigen: CHF 100.-*
 • La carta annuala "uffants indigen" vala eir pel glatsch artificial
 • Las cartas annualas valan 365 dis a partir da la data da cumpra

* indigen= cun domicil i'l Cumün da Zernez

Ulteriur

 • dürada da bognar illimitada!
 • predsch per gruppas (a partir da 10 persunas): 20% reducziun
 • Impedits pajan ils predschs regulars, persunas accumpagnantas aintran gratuit
 • Gruppas as ston annunzchar ouravant pro'l bogn da famiglia Zernez (via telefon o cun mail).
 • Uorden da bognar (PDF-datoteca)

Uras d'avertüra

 • Lündeschdi: serrà
 • Mardi: 13:30 - 18:00 
 • Marcurdi: 13:30 - 21:00
 • Gövgia: 10:00 - 21:00
  (10:00 - 13:30 Uhr / 19:00 - 21:00  be per creschüts)
 • Venderdi: 13:30 - 21:00  
 • Sanda: 13:30 - 18:00  
 • Dumengia: 13:30 - 18:00 

Als dis da festa valan uras d'avertüra spezialas. Quia chattan els als uras d'avertüra detagliadas da da lügl 2020 fin schner 2021. Nus dumandain incletta cha la cassa serra 30 minuts avant cha'l bogn serra e cha'l bogn sto gnir bandunà 30 minuts avant la serrada.

Contact

Bogn da famiglia Zernez 
Urtatsch 4-A
CH-7530 Zernez
T +41 81 851 44 10
info@familienbad.ch
www.familienbad.ch

 

Persunal
Domenic Scandella, manader da gestiun
Christina Gisler, magistra da nodar
Judith Reckzeh, capobogn
John David Spotswood, capobogn
Lourdes Pfranger, capobogn

Cuors

Nodar per poppins ed uffants pitschens
Christina Gisler
T +41 79 340 84 89

Nodar cun tests
Christina Gisler
T +41 79 340 84 89

Fitness aint ill'aua
Josiane Daguati
T +41 78 801 32 55

Aquawell
Rheumaliga Graubünden
T +41 81 302 47 80
T +41 81 511 50 03

Cuors da nodar per creschüts
Bogn da famiglia Zernez
T +41 81 851 44 10

Palombar d'insaj
Bogn da famiglia Zernez
T +41 81 851 44 10