Gruppa da gö Zernez

Zernez | In nossa gruppa da gö han ils uffants da 2 ons e mez fin scoulina la pussibiltà da giovar illa gruppa cun uffants listess vegls, d'imprender in giovond a tgnair vi da reglas, d'avair fiduzcha inn oter creschüts, d'imprender sun e dad oters uffants, d'avair fingià uossa contacr culs cumpogns da scoulina, d'imprender che nudritüra chi'd es sana e chenüna nöglia, da far gös da movimaint dadaint e dadoura e da zambriar e da prouvar oura nouvas robas.

 

Contact

Anna Notala Mischol
CH-7530 Zernez
T. +41 44 481 27 34

Gruppa da Janaiverin (Lavin)

Lavin / mincha marcurdi a las 10:00 (pigliand oura dürant las vacanzas da scoula) s'inscuntran ils uffants tanter 1 on e l'età da scoulina, per giovar ed avair plaschair. Cuosts: chf 2.-- per uffant.

Contact

Madlaina Stecher
CH-7543 Lavin
T. +41 79 779 50 81
m.stecher@hotmail.com

Program