Susch

In memoria d'Oscar Bulfoni
Oscar Bulfoni (1923-2007) ha gnü cumanzà insembel cun Duri Gaudenz dürant ils ons 2000-2002 ad elavurar üna carta culs noms rurals da l'anteriur cumün da Susch, uossa fracziun dal cumün da Zernez. In memoria a seis bap ha Daniel Bulfoni cuntinuà cun quista lavur i'ls ons 2021-2023 cun sustegn da Mattias Müller e Jon Poo Werro. La glista oriunda dals noms ha pudü gnir cumplettada eir in basa al "Rhätisches Namenbuch" (RN). Pro indicaziuns e scripziuns intschertas esa lura eir gnü fat adöver da quist cudesch da noms. La preparaziun digitala da las datas, l'elavuraziun tecnica da la carta e sia preschantaziun ha chürà il Parc Naziunal (Moritz Breitenmoser e Tamara Estermann), la carta ha miss a disposiziun la Swisstopo e la finanziaziun da quista publicaziun ha surtut il cumün da Zernez. Ils auturs ingrazchan cordialmaing a las persunas manzunadas ed a las instituziuns, impustüt eir a la cumischiun da nomenclatura dal Grischun cul president Armin Oswald, sco eir al cumün da Zernez per lur predschà sustegn.

Stampa: Gammeter, San Murezzan
Fotografia: Foto Taisch, Scuol
Bibliografia: Andrea Schorta, Rhätisches Namenbuch, Band II, Etymologien,
2. Auflage, Francke Verlag Berna, 1985
Chartas da basa: Uffizi federal da topografia swisstopo

Susch, favrer 2024

carta noms rurals Susch (PDF)

Lavin

In memoria da Jachen Saluz

Grazcha a lur cugnuschentschas ed in basa al "Rätisches Namenbuch" (RN) han Jachen (1931- 2020) e Silvia Saluz miss insembel quista survista dals noms rurals, forestals ed alpins da la fracziun Lavin, cumün da Zernez. Lur survista han els cumplettà cun indicaziuns da cartas plü veglias e cun üna skizza da noms da prada, cha Otto Friederich Bonifazi (1916-2000) vaiva preparà e cha seis figl Enrico Bonifazi ha miss a disposiziun. Il geolog dr. Konrad Zehnder e Curdin Bonifazi han cumplettà la survista dals noms rurals da lavin cun las idicaziuns davart ils anteriurs auals da sauaziun. Là, ingio chi daiva indicaziuns o scripziuns intschertas, s'han ils auturs basads sül "Rätisches Namenbuch" o sülla denominaziun da las chartas consultadas.

La preparaziun digitala da las datas, l'elavuraziun tecnica da la charta e sia preschantaziun ha chürà il Parc Naziunal Svizzer (Nina Brunner), la charta ha miss a disposiziun la Swisstopo e la finanziaziun da quista publicaziun ha surtut il cumün da Zernez. lls auturs ingrazchan cordialmaing a las persunas ed a las instituziuns manzunadas per lur bun sustegn sco eir a dr. Andri Bisaz per avair dat il stumpel e güda da metter fin a la lavur.

Stampa: Gammeter, San Murezzan
Fotografias: Parc Naziunal Svizzer (Macun); Steivan Schlegel (Lavin)
Bibliografia: Andrea Schorta, Rätisches Namenbuch, Band II, Etymologien, 2 Auflage, Francke Verlag Berna, 1985 
Chartas da basa: Uffizi federal da topografia swisstopo

Lavin, december 2021

carta noms rurals Lavin (PDF)