Susch

In memoria d'Oscar Bulfoni
Oscar Bulfoni (1923-2007) ha gnü cumanzà insembel cun Duri Gaudenz dürant ils ons 2000-2002 ad elavurar üna carta culs noms rurals da l'anteriur cumün da Susch, uossa fracziun dal cumün da Zernez. In memoria a seis bap ha Daniel Bulfoni cuntinuà cun quista lavur i'ls ons 2021-2023 cun sustegn da Mattias Müller e Jon Poo Werro. La glista oriunda dals noms ha pudü gnir cumplettada eir in basa al "Rhätisches Namenbuch" (RN). Pro indicaziuns e scripziuns intschertas esa lura eir gnü fat adöver da quist cudesch da noms. La preparaziun digitala da las datas, l'elavuraziun tecnica da la carta e sia preschantaziun ha chürà il Parc Naziunal (Moritz Breitenmoser e Tamara Estermann), la carta ha miss a disposiziun la Swisstopo e la finanziaziun da quista publicaziun ha surtut il cumün da Zernez. Ils auturs ingrazchan cordialmaing a las persunas manzunadas ed a las instituziuns, impustüt eir a la cumischiun da nomenclatura dal Grischun cul president Armin Oswald, sco eir al cumün da Zernez per lur predschà sustegn.

Stampa: Gammeter, San Murezzan
Fotografia: Foto Taisch, Scuol
Bibliografia: Andrea Schorta, Rhätisches Namenbuch, Band II, Etymologien,
2. Auflage, Francke Verlag Berna, 1985
Chartas da basa: Uffizi federal da topografia swisstopo

Susch, favrer 2024

charta noms rurals Susch (PDF)